Dòng tiêu chuẩn, dòng máy lý tưởng cho các khu công nghiệp