Máy nén khí Airman năm 1944

1944 (1949)
Chiến tranh thế giới II đã làm tăng thêm khó khăn và đáp lại với sự hỗ trợ đầy đủ cho việc sản xuất máy nén quân sự. (Thế hệ thứ tư được bổ nhiệm Tanabe MiyabiIsamu đến Chủ tịch) Hải quân có kế hoạch phát triển một tàu ngầm đặc biệt “Sea Dragon”, một trong những nhà phát triển là Goro Sato hải quân Viện đặc biệt, yêu cầu sản xuất của máy nén áp suất cao để Hokuetsukogyo Tôi đã làm nó. Bằng cách này, Sato sẽ đảm nhiệm vị trí thứ 5 của chủ tịch Hokuetsu Industry.