Máy nén khí Airman năm 1939

1939 tên công ty được đổi thành “Hokuetsukogyo Co., Ltd.”, bắt đầu sản xuất máy nén khí dòng HSD hoàn chỉnh. Cũng là năm đầu tiên của hãng sản xuất máy nén khí Airman.(Yokozaki Hiko được bổ nhiệm làm chủ tịch thứ hai)