Là máy nén khí di động chuyên dụng để cung cấp khí áp suất cao

▪ Máy nén khí trục vít AIRMAN được thiết kế ban đầu cho phép cung cấp khí nén áp suất cao một cách hiệu quả.

Sản phẩm phù hợp cho các hoạt động khoan khác nhau, bao gồm khoan khoan xoay, khoan lỗ, lấy mẫu, khoan địa tầng và nhiều hơn nữa.

Model Kiểu Lưu lượng
[m³ / phút]
Áp suất
vận hành

[kgf / cm² / mpa / PSIG]
Kích thước
L × W × H [mm]
Trọng lượng 
[kg]
PDSE900S Di động 25,0 8,8 / 0,86 / 125 4.000 x 1,900 x 2,150 4.600
PDS390S-F Di động 8,9 10.5 / 1.03 / 150 3,875 x 1,800 x 1,780 2.060
Hộp 8,9 10.5 / 1.03 / 150 2,600 x 1,300 x 1.400 1.850
PDSF75S Hộp 2,05 9,8 / 0,97 / 140 1,580 x 750 x 865   480
PDSF100S Hộp 2,8 10.5 / 1.03 / 150 1.700 x 890 x 1.080  720
PDSF140S Hộp 4.0 10.5 / 1.03 / 150 1,970 x 950 x 1,080  840
PDSF530S Di động 15,0 10,7 / 1,05 / 152 3.650 x 1,685 x 2,125 3.230
PDSF750S Di động 21,2 10.5 / 1.03 / 150 4,095 x 2,150 x 2,130 3.570
PDSF830S Di động 23,5 10.5 / 1.03 / 150 4.000 x 1,900 x 2,150 4.600
PDSF920S Di động

26,0

10.5 / 1/03/150 4.250 x 1.900 x 2.150 4.750
PDSG750S Di động 21,2 13,0 / 1,27 / 185 4.000 x 1,900 x 2,150 4.600
PDSF920S / G820S Di động 26,0 / 23,2 10,5 / 13 / 1,03 / 1,27 / 150/185 4,300 x 2.000 x 2,545 5.470
PDSG1300S Hộp 36,0 13,0 / 1,27 / 185 4,650 x 1,870 x 2,050 8.000
PDSH850S Di động 24,0 17,5 / 1,72 / 250 4,350 x 1,900 x 2,350 5.650
PDSJ750S Di động 21,2 21,2 / 2,07 / 300 4,350 x 1,900 x 2,350 5.650
PDSH850 / J750S Di động 24 / 21,2 17,5 / 21,1 / 1,72 / 2,07 / 250/300 4,350 x 2.000 x 2,465 5.820
PDSK900S Skid 25,5 24,6 / 2,4 / 350 4,350 x 2,100 x 2,195 7.000
PDSK1200S Di động 34,0 24,9 / 2,45 / 355 5.600 x 2.110 x 2,500 8.800

Hiển thị tất cả 3 kết quả