Lịch sử phát triển máy nén khí Airman

Năm 1838: Hokuetsu Industry được thành lập với tiền thân là xưởng đúc Jizo-do chuyên sản xuất các bộ phận của máy nén khí. Khi đó Masuda Masaburo là chủ tịch đầu tiên.

Máy nén khí Airman năm 1938

Ban đầu xưởng đúc Jizo-do chỉ có khoảng 23 công nhân, chuyên sản xuất phụ tùng, linh kiện máy nén khí cho các hãng khác.

Năm 1939: đổi tên công ty thành “Hokuetsu Kogyo Co., Ltd.” và bắt đầu sản xuất dòng máy nén hoàn chỉnh HSD. Đây là  năm bắt đầu với tư cách là một nhà sản xuất máy nén khí.  Ông Yokozaki Hiko được bổ nhiệm làm chủ tịch thứ hai.

Máy nén khí Airman 1939

Năm 1943: Máy nén khí hai cấp làm mát bằng gió được phát minh ra ( không cần làm mát bằng nước). Dòng máy này thu hút sự chú ý của Đế Quốc Nhật Bản và được sử dụng rộng rãi chiếm 90% thị phần trong Hải Quân Nhật bản. Khi đó ông Masaoka Kohei là chủ tịch đời thứ 3.

Máy nén khí Airman 1943

Năm 1944: Chiến tranh thế giới thứ II đã tăng khó khăn và phản ứng với sự hỗ trợ đầy đủ cho việc sản xuất máy nén khí quân sự. Năm này, Tanabe Masayo được bổ nhiệm làm chủ tịch đời thứ tư
Hải quân dự định phát triển tàu ngầm đặc biệt “Hai Dragon”, một trong những nhà phát triển là Goro Sato thuộc Viện Nghiên cứu Đặc biệt Hải quân và yêu cầu Hokuetsu Kogyo sản xuất máy nén áp lực cao và chúng tôi đã thực hiện. Bằng cách này, Sato sẽ nhậm chức tổng thống thứ năm của ngành công nghiệp Hokuetsu.

Năm 1946: Ý định của Tổng thống Tanabe “Dựa trên nhu cầu về công nghệ và nguồn nhân lực cao cấp để phát triển như một ngành công nghiệp hòa bình trong tương lai”, một số cựu thành viên như Goro Sato, Masao Ishida, Michio Sayama từ Phòng thí nghiệm nghiên cứu đặc biệt của Hải quân. Phần giới thiệu tài năng này sẽ phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp Hokuetsu sau chiến tranh.